All posts by tukmd

Derneğimizin 24. Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin 11 Aralık 2021 günü çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde yapılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu başkanımız Prof. Dr. Ergün TUNCAY tarafından açılmıştır. Atatürk ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Prof. Dr. Reşat ULUSAY, İbrahim YAMAN ve Prof. Dr. GÜLSEV UYAR AKSOY oy birliği seçilmiştir. Divan Başkanı gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek yapılan oylamayla aklanmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve çalışma programı görüşülerek kabul edilmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine aşağıdaki üyeler Genel Kurulca seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asıl
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ)
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
İbrahim YAMAN (AYGM)
Dr. Nazlı TUNAR ÖZCAN (HÜ)

Yönetim Kurulu Yedek
Dr. Öğr. Üyesi A. Güneş YARDIMCI (ODTÜ)
Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR (KTÜ)
Doç.Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN (HÜ)
Mustafa KEMAL AKMAN
Prof. Dr. Hasan GERÇEK

Denetleme Kurulu Asıl
Doç. Dr. Hasan Aydın BİLGİN (ODTÜ)
Prof. Dr. Celal KARPUZ (ODTÜ)
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER (HÜ)

Denetleme Kurulu Yedek
Prof. Dr. Gülsev UYAR AKSOY (HÜ)
Fariz KOCA (AYGM)
Prof. Dr. Ergün TUNCAY (HÜ)

2021-2024 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Genel Sekreter : Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
Sayman : İbrahim YAMAN (AYGM)
Üye : Dr. Nazlı TUNAR ÖZCAN (HÜ)

24. Olağan Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

2022, 2023, 2024 yılları Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği aidatlarının yıllık 100 TL,  Derneğe giriş ödentisinin 150 TL olması ve ISRM bağıntılı üyelerin vereceği ödentilerin her yıl belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 2022 yılı için TUKMD + ISRM ödentisini yıllık 200 TL olarak belirlemiştir. Kişisel borç tutarınız ocak ayı içinde tarafınıza elektronik posta ile bildirilecektir.

Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kabul edilmiştir.

Genel Kurul’da üyeler tarafından dile getirilen dilek, öneri ve kararlar özetlenerek aşağıda verilmiştir.

Türkiye’den ISRM komisyon üyeliklerine aday gösterilmesi konusunda çalışmalara devam edilmesi, dernek üyelerinin yönetim kurulu tarafından daha aktif olarak kullanılması, bağış ve eğitim şeklinde sponsorluk anlaşmaları yapılma olanaklarının araştırılması, aylık olarak düzenlenecek olan toplantılar hakkında çalışmalar yapılması, özel kuruluşlarla temasta bulunularak mesleki eğitimler verilmesi olanaklarının araştırılması önerisi oy birliğince kabul edildi.

Üye Durumu

Derneğimize 2018-2021 dönemi içerisinde 13 kişi ISRM katkılı TUKMD üyeliği, başvurusunda bulunmuştur. Tüm başvurular yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. 2021 sonu itibarıyla üye sayımız 172’dir. Üyelerin 115’i ISRM katkılı üye, 57’si yalnızca TUKMD üyesi durumundadır.  8 üyemizin üyeliği sonlanmıştır.

ISRM News Journal çevrimiçi olarak yayınlanmakta ve ISRM üyelerine elektronik posta ile gönderilmektedir. ISRM üyeleri kendilerine verilen bir şifre ile ISRM‘nin web sayfasındaki bilgi ve dokümanlara ulaşabilmektedirler.

Üyelerimizle iletişimimiz büyük oranda elektronik posta ile sağlanmaktadır. Elektronik postası olmayan üyelerimizle iletişim, telefon ve posta ile sağlanmaktadır. Adres ve elektronik posta değişikliği olan üyelerimizin bu durumunu ivedi olarak derneğe bildirmesi gerekmektedir, aksi takdirde kendilerine ulaşmamız mümkün olamamaktadır.

DERNEĞİMİZİN 2018-2021 YILLARINDAKİ FAALİYETLERİ:

Yönetim kurulumuzun görev yaptığı 2018-2021 döneminde üye bilgilerinin daima güncel ve iletişimi etkili olarak sağlayacak şekilde muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 2018-2021 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • ISRM ve yurt dışındaki Ulusal Kaya Mekaniği Dernek ve Kuruluşları’nın düzenledikleri sempozyum, kurs, vb. toplantılar elektronik posta ile üyelerimize duyurulmuştur.
 • Derneğimiz ile ISRM Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği arasında yapılan sözleşme kapsamında, editörlüğünü Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Prof. Dr. John HUDSON’UN yaptığı ISRM Test Yöntemleri komisyonunca hazırlanan, “THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006” isimli, derneğimizce 2007 yılı içinde Türkiye’de bastırılan, kaya özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili tüm deney standartlarını içeren ISRM Standart Kitabı talep edildikçe, partiler halinde ISRM’ye postalanmış, üyelerimize ve Türkiye’de ilgilenen kişi ve kuruluşlara gönderilmeye devam edilmiştir.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmış olan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen ISRM Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmiştir.
 • Prof. Dr. Reşat ULUSAY “Seçilmiş Başkan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılmış ve 18.09.2019’da Iguasso (Brezilya)’da yapılan 14. Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin kapanış oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda QUADROS’tan devir almıştır.
 • Bu toplantıda üyemiz Prof. Dr. Ömer AYDAN Başkan yardımcılığına seçilmiştir.
 • Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Reşat ULUSAY’ı ve Prof. Dr. Ömer AYDAN’ı kutlar, her zaman olduğu gibi derneğimizin kendilerine desteğini sürdüreceğini bildirir, başarılı bir başkanlık dönemi geçirmelerini temenni ederiz.
 • Araştırmaları ve bilimsel yayınlarıyla dünya ölçeğinde bilinen üyelerimiz Prof. Dr. Reşat ULUSAY Eylül 2019 – Eylül 2023 dönemi için ISRM Başkanlığına, Prof. Dr. Ömer AYDAN ise Başkan Yardımcılığına seçilmelerinin ardından; Atatürk’ümüzün “Türk Öğün, Çalış, Güven” özdeyişi doğrultusunda Milletimiz ve derneklerimiz için gurur vesilesi olduğundan, Atamıza minnet ve şükran duygularımızla saygımızı sunmak için Prof. Dr. Reşat ULUSAY, Prof. Dr. Ömer AYDAN, TUKMD yönetim kurulu üyeleri ve katılan dernek üyelerimiz ile Mühendislik Jeolojisi Derneği ve katılan üyeleri ile birlikte bir heyet halinde 27 Kasım 2019 tarihinde Anıtkabir’e Çelenk konularak şeref defteri imzalanmıştır.
 • 28 Ekim 2020 video konferans şeklinde gerçekleştirilen ISRM Konsey toplantısına temsilci olarak Prof. Dr. Ergün TUNCAY gözlemci olarak Hasan ŞİŞMAN katılmıştır.
 • 17 Kasım 2021’de çevrimiçi olarak yapılan 2023-2027 dönemi ISRM Başkanlığının da belirlendiği ISRM Kurul Toplantısına derneğimizi Prof. Dr. Ergün TUNCAY ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU temsil etmiştir.
 • 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK’2021) Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenmesine karar verilmişti. Yaklaşık iki yıla yakın süredir Dünya genelinde yaşanan Covid-19 ve mutantları nedeniyle yönetim kurulumuz ile yapılan değerlendirme sonrasında Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun yüz yüze yapılması arzusuyla ertelenerek 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği (ISRM) sponsorluğunda ve Japonya Kaya Dinamiği Komitesi – Japon İnşaat Mühendisleri Topluluğu (Rock Dynamics Committee of Japan – Japan Society of Civil Engineers), Japon Ulusal Kaya Mekaniği Birliği (Japanese National Group for Rock Mechanics), ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği tarafından ortaklaşa olarak 7- 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Okinawa’da (Japonya) 2019 Rock Dynamic Summit in Okinawa (2019 Okinawa Kaya Dinamiği Zirvesi) adlı sempozyum düzenlenmiştir.
 • Bu dönemde de yeterli makale Yayın Kurulumuza gelmediğinden Kaya Mekaniği Dergisi yayınlanamamıştır.
 • Türk Kaya Mekaniği Dergisi’nin günümüz koşulları dikkate alınarak online olarak basılmadan yayınlanması değerlendirilerek uygun bulunmuş Prof. Dr. İhsan ÖZKAN ve Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ derginin eş editörleri olarak görevlendirilmiştir. Online olarak yayınlanacak derginin kurumlar nezdinde işlemleri sürdürülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne yetki başvurusunda bulunulmuş ve yetki alınmıştır. Derginin yayın akışı içerisinde yazarlar ve hakemler arasındaki iletişimi yönetecek alt yapı için TÜBİTAK/ULAKBİM Dergi Park sistemini kullanmak amacı ile ilgili izinlerin alınması için resmi işlemler henüz devam etmektedir.
 • 5th Early Carrier Forum – EUROCK 2020 Türkiye delegesi seçimi kapsamında başvuruda bulunan üç aday arasından ilgili dokümanlar incelenmiştir. Söz konusu seçimle ilgili kriterler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Dr. Öğr. Üyesi Eren KÖMÜRLÜ, Türkiye delegesi olarak seçilmiştir.
 • Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğimizin http://www.tukmd.org.tr adlı web sayfası içeriği zenginleştirilerek yeniden düzenlenmiştir.
 • Web sayfamızın “ÜRÜNLER VE YAYINLAR” bölümüne, 1982-2003 yılları arasında yayınlanan 15 sayı Kaya Mekaniği Bülteni, 2008-2010 yıllarında yayınlanan 2 sayı TUKMD Dergisi ve 1982-2018 yılları arasında gerçekleştirilen 12 adet sempozyumun bildiriler kitapları taranarak konulmuştur.

Sempozyum kitapları, dergi ve bültenlerin taramasını üstlenerek yapan, KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR’e katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

24. Olağan Genel Kurul

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği’nin 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılması gereken 24. Olağan Genel Kurul ilk toplantısı çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı toplantı 18 Aralık 2021 Cumartesi günü  saat 14.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu’nda çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda verilmektedir. Genel Kurula katılmanızı saygıyla rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1)    Açılış ve Başkanlık divanının seçimi.

2)    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3)    Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi

4)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

5)    Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası.

6)    Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Yeni dönem üyelik aidatının belirlenmesi.

8)    Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.

9)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

10)  Dilek ve temenniler.

11)  Kapanış

KAYAMEK 2022

Değerli Araştırmacılar,

Yaklaşık iki yıla yakın süredir Dünya genelinde yaşanan Covid-19 ve mutantları nedeniyle bir çok sempozyum/kongre organizasyonu ya çevrimiçi olarak yapılmakta ya da ileriki bir tarihe ertelenmektedir. Bu süreçte çevrimiçi olarak yapılan sempozyumların gerek oluşan teknik aksaklıklar gerekse sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin ruhu ile bağdaşmadığının tecrübe edildiği görülmüştür.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılması ve sempozyumun içeriğinde de yüz yüze yapılmasına yönelik birtakım aktiviteler planlanmıştır. Ancak yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda TUKMD yönetim kurulu ile yapılan değerlendirme sonrasında Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun yüz yüze yapılması arzusuyla ertelenerek 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili tarihsel güncellemeler sempozyum web sayfası http://sempozyum2.sdu.edu.tr/rockmec üzerinden duyurulacaktır.

Kaya Mekaniği bilim dalında yapılan araştırmaların paylaşılması, çıktıların değerlendirilerek bilimsel bir ortamda tartışılması ve disiplinler arası işbirliğinin artırılması hedefini güden sempozyuma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder, sempozyumda görüşmek dileği ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sempozyum Yürütme Kurulu Adına

Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ

 

 

13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu ile ilgili programa erişmek için

Birinci duyuruya erişmek için tıklayınız.

İkinci duyuruya erişmek için tıklayınız.

Üçüncü duyuruya erişmek için tıklayınız.

TUKMD Yönetim Kurulu

Prof.Dr. John A. Hudson

Sayın Üyelerimiz,

ISRM eski başkanı John A. Hudson’ın 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Londra’da şiddetli bir felçten kaynaklanan komplikasyonlardan vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

John Hudson 19 yıl boyunca Deney Yöntemleri Komisyonu Başkanı, Başkan Yardımcısı, ISRM Başkanı olarak, ISRM Topluluğunun en aktif üyelerinden biriydi

John Hudson’ın ISRM Başkanlığı sırasında ve sonrasında TUKMD’ye uluslararası kongrelere bildiri gönderme kotasının arttırılması, Mavi Kitabin TUKMD tarafından basılması ve Deney Yöntemleri Komisyonuna katkıları ve son olarak da değerli hocamız Prof. Dr. Reşat ULUSAY’IN ISRM Başkanlığına aday olması konusundaki desteğini unutmayacağız.

Bu düşüncelerle eşi Carol’a, yakınlarına ve kaya mekaniği topluluğuna, en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

                              

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

2019 ROCK DYNAMIC SUMMIT in Okinawa

Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği (ISRM) sponsorluğunda ve Japonya Kaya Dinamiği Komitesi – Japon İnşaat Mühendisleri Topluluğu (Rock Dynamics Committee of Japan – Japan Society of Civil Engineers), Japon Ulusal Kaya Mekaniği Birliği (Japanese National Group for Rock Mechanics) , ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği tarafından ortaklaşa olarak 7- 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Okinawa’da (Japonya) 2019 Rock Dynamic Summit in Okinawa (2019 Okinawa Kaya Dinamiği Zirvesi) adlı sempozyum düzenlenecektir. Sempozyumla ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Sempozyuma bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 6 Temmuz 2018’ dir. Özetleriniz mümkün olan en kısa sürede beklenmektedir.

http://www.2019rds.org İnternet sitesinde teslim, kayıt, konaklama, erişim, vize ile ilgili gerekli bilgileri bulacaksınız.

Anıtkabir Ziyareti

ISRM  Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat Ulusay ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Aydan  ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ve Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve her iki derneğin katılabilen üyeleriyle birlikte Ulu Önder Atatürk’e minnet ve şükran duygularımızı sunmak amacıyla Anıtkabir’i 27.11.2019 tarihinde saat 12:00’de ziyaret ederek çelenk koyma törenini gerçekleştirdik.

TUKMD Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Reşat Ulusay ISRM Başkanlık Görevine Başladı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği(ISRM) Genel Kurulu’nda;  yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmişti.

Prof. Dr. Reşat Ulusay “Seçilmiş Başkan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılmış ve 18.09.2019’da Iguasso’(Brezilya)da yapılan 14. Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin  oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda Quadros’tan devir almıştır. Aynı toplantıda Prof. Dr. Ömer AYDAN “Vice President at Large” görevine getirilmiştir.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Reşat ULUSAY  ve Prof. Dr. Ömer AYDAN’ı kutlar, her zaman olduğu gibi derneğimizin kendilerine desteğini sürdüreceğini bildiririz.

Prof Dr. Reşat Ulusay’ın ve Prof. Dr. Ömer AYDAN’ın başarılı bir başkanlık dönemi geçirmelerini temenni ederiz.

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ergün TUNCAY

Yönetim Kurulu Başkanı

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına

Prof.Dr. John A. Hudson

Sayın Üyelerimiz,

ISRM eski başkanı John A. Hudson’ın 13 Şubat 2019 Çarşamba günü Londra’da şiddetli bir felçten kaynaklanan komplikasyonlardan vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

John Hudson 19 yıl boyunca Deney Yöntemleri Komisyonu Başkanı, Başkan Yardımcısı, ISRM Başkanı olarak, ISRM Topluluğunun en aktif üyelerinden biriydi

John Hudson’ın ISRM Başkanlığı sırasında ve sonrasında TUKMD’ye uluslararası kongrelere bildiri gönderme kotasının arttırılması, Mavi Kitabin TUKMD tarafından basılması ve Deney Yöntemleri Komisyonuna katkıları ve son olarak da değerli hocamız Prof. Dr. Reşat ULUSAY’IN ISRM Başkanlığına aday olması konusundaki desteğini unutmayacağız.

Bu düşüncelerle eşi Carol’a, yakınlarına ve kaya mekaniği topluluğuna, en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz.

                              

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

Prof. Reşat Ulusay 2019-2023 Dönemi ISRM Başkanı Seçildi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği(ISRM) Genel Kurulu’nda; birliğin adı “Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği”(International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering) olarak değiştirilmiş, ve kısa adı “ISRM” olarak aynen korunmuş olup, Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilmiş bulunan Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmiştir.

Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği(ISRM)’nin 2 Ekim 2017 tarihinde yaptığı Başkanlık Seçimlerine, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Singapur Ulusal Grubu tarafından aday gösterilen Prof. Jian ZHAO katılmıştır. Sayın Prof. Dr. Resat Ulusay’in seçimi kazanmış olması ülkemiz ve derneğimiz açısından çok memnuniyet verici olmuştur.

Prof. Dr. Reşat Ulusay “Secilmis Baskan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılacak ve 18.09.2019’da Iguasso’(Brezilya)da yapilacak 14cü Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin kapanış oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda Quadros’tan devir alacaktır.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına Prof.Dr. Reşat UlUSAY ‘ı kutlar, her zaman oldugu gibi derneğimizin kendisine desteğini sürdüreceğini bildiririz.

Prof Dr. Resat Ulusay’ın başarılı bir başkanlık dönemi geçirmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,

H. Aydın Bilgin
Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına