Derneğimizin 23.Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliğinde yapılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu başkanımız Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN tarafından açılmıştır. Atatürk ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Prof. Dr Reşat ULUSAY, Prof. Dr. İhsan ÖZKAN ve Dr. Esra Nur TANRISEVEN oy birliğiyle seçilmiştir. Divan Başkanı gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek yapılan oylamayla aklanmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve çalışma programı yine oylanarak kabul edilmiştir.

Genel Kurulca yapılan seçim sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine aşağıdaki üyeler seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Asıl
Prof. Dr. Ergün TUNCAY (HÜ)
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Doç. Dr. M. Ali HİNDİSTAN (HÜ)
Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU ( ODTÜ)

Yönetim Kurulu yedek
Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ (SDÜ)
İbrahim YAMAN (AYGM)
Prof. Dr. Hasan GERÇEK
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi CİHANGİR (KTÜ)
Dr. Esra Nur TANRISEVEN (ODTÜ)

Denetleme Kurulu Asıl
Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN
Prof. Dr. Celal KARPUZ (ODTÜ)
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER (HÜ)

Denetleme Kurulu Yedek
Prof. Dr. Reşat ULUSAY (HÜ)
Fariz KOCA (AYGM)
Prof. Dr. Recep KILIÇ (AÜ)

2018-2021 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Başkan : Prof. Dr. Ergün TUNCAY (HÜ)
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Genel Sekreter : Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
Sayman : Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ)
Üye : Doç. Dr. M. Ali HİNDİSTAN (HÜ)

23. 0lağan Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

2019, 2020, 2021 yılları Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği aidatlarının yıllık 50 TL, Derneğe giriş ödentisinin 100 TL olması ve ISRM bağıntılı üyelerin vereceği bağışların 100 TL’den az olmamak üzere her yıl belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yönetim Kurulumuz 2019 yılı için TUKMD + ISRM ödentisini yıllık 100 TL olarak belirlemiştir. Kişisel borç tutarınız ocak ayı içinde tarafınıza elektronik posta ile bildirilecektir.

Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır.

Genel Kurul’da üyeler tarafından dile getirilen dilek ve öneriler ile alınan kararlar özetlenerek aşağıda verilmiştir.
Derneğimiz himayesinde farklı üniversiteler tarafından düzenlenmiş olan Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumlarının bundan böyle her 3 yılda bir düzenlenmesine, buna uygun ilk düzenlemenin de 2021 yılında yapılmasına genel kurulca karar verildi.
Derneğin Web sayfasının daha etkin kullanımı ve daha önce düzenlenmiş olan Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu bildiri kitaplarının dijital ortamda websitesi üzerinden erişim sağlanmasına karar verildi.
Derneğimizin adının Ulusal Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği şeklinde değiştirilmesi yönetim kuruluna önerildi.
Derneğimiz tarafından baskısı gerçekleştirilen Mavi Kitap’ın ihtiyaç halinde yeniden basılması önerildi.
Derneğe yeni genç üyelerin katılımının sağlaması amacıyla çalışmaların daha yoğun şekilde gerçekleştirilmesi önerildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden Dr. Ferdi CİHANGİR gerçekleştirilen 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu hakkında Genel Kurula bilgi vermiştir.

Üye Durumu

Derneğimize 2015-2018 dönemi içerisinde 15 kişi ISRM katkılı TUKMD üyeliği, 1 kişi ise yalnızca TUKMD üyeliği başvurusunda bulunmuştur. Tüm başvurular yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. 2018 sonu itibarıyla üye sayımız 167’dir. Üyelerin 132’sı ISRM katkılı üye, 35’i yalnızca TUKMD üyesi durumundadır. Bu dönemde 40 üyemizin üyeliği sonlandırılmıştır.

ISRM News Journal On Line olarak yayınlanmakta ve ISRM üyelerine elektronik posta ile gönderilmektedir. ISRM üyeleri kendilerine verilen bir şifre ile ISRM‘nin web sayfasındaki bilgi ve dokümanlara ulaşabilmektedirler.

Üyelerimizle iletişimimiz büyük oranda elektronik posta ile sağlanmaktadır. Elektronik postası olmayan üyelerimizle iletişim telefon ve posta ile sağlanmaktadır. Adres ve elektronik posta değişikliği olan üyelerimizin bu durumunu ivedi olarak derneğe bildirmesi gerekmektedir aksi takdirde kendilerine ulaşmamız mümkün olamamaktadır.

DERNEĞİMİZİN 2015-2018 YILLARINDAKİ FAALİYETLERİ:

Yönetim kurulumuzun görev yaptığı 2015-2018 döneminde üye bilgilerinin daima güncel ve iletişimi etkili olarak sağlayacak şekilde muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 2015-2018 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

ISRM ve Yurt dışındaki Ulusal Kaya Mekaniği Dernek ve Kuruluşlarının düzenledikleri sempozyum, kurs vb. toplantılar elektronik posta ile üyelerimize duyurulmuştur.

Derneğimiz ile ISRM Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği arasında yapılan sözleşme kapsamında, editörlüğünü Prof. Dr. Reşat ULUSOY ve Prof. Dr. John HUDSON’UN yaptığı ISRM Test Yöntemleri komisyonunca hazırlanan,“THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006” isimli, derneğimizce 2007 yılı içinde Türkiye de bastırılan, kaya özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili tüm deney standartlarını içeren ISRM Standart Kitabı talep edildikçe, partiler halinde ISRM’ye postalanmış, yurt içinde üyelerimize ve ilgilenen kişi ve kuruluşlara gönderilmeye devam edilmiştir. Ayrıca yurt dışı kişilere gönderilmektedir.

Uluslararası nitelikteki Eurock 2016 “Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Geçmişten Geleceğe” adlı Sempozyum Derneğimizin himayesinde 29-31 Ağustos 2016 tarihlerinde Nevşehir Ürgüp’te gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyum, ülkemizde o dönemde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen düzenleme kurulu ve TUKMD Yönetim Kurulu Üyelerinin kararlı tutumu ile gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 50 ülkeden 250’den fazla delege katılmıştır. Sempozyum kitabı, kabul edilen 204 bildiri (174 sözlü ve 30 poster sunumu) ve tam metinleri içeren bir USB kartı olmak üzere iki cilt halinde yayınlanmıştır. 20 katılımcı firma, oda ve grup tarafından konferans salonlarının hemen dışındaki alanlarda teknik sergi düzenlenmiştir.

Eurock 2016 Sempozyumunun gerçekleştirilmesinde, yoğun emeklerini esirgemeyen Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Düzenleme Kurulu üyelerine TUKMD Yönetim Kurulu Üyelerine, bildirileri değerlendiren bilimsel kurul üyelerine, sempozyuma sponsorluk desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar ile tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği(ISRM) Genel Kurulu’nda derneğimizi Doç. Dr. H. Aydın Bilgin temsil etmiştir. Genel Kurul’da birliğin adı “Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği”(International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering) olarak değiştirilmiş ve kısa adı “ISRM” olarak aynen korunmuştur. Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmiştir. Başkanlık seçimlerine, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Singapur Ulusal Grubu tarafından aday gösterilen Prof. Jian ZHAO katılmıştır. Sayın Prof. Dr. Reşat ULUSAY’ın seçimi kazanmış olması ülkemiz ve derneğimiz açısından çok memnuniyet verici olmuştur. Prof. Dr. Reşat Ulusay “Seçilmiş Baskan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılacak ve 18.09.2019’da Iguasso’(Brezilya)da yapılacak 14cü Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin kapanış oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda Quadros’tan devir alacaktır. Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu olarak Prof.Dr. Reşat UlUSAY‘ı kutlar, başarılı bir başkanlık dönemi geçirmesini temenni eder ve her zaman olduğu gibi derneğimizin kendisine desteğini sürdüreceğini bildiririz.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği adına Kültür Ve Turizm Bakanlığına gerekli başvurular yapılarak geçerliliği sona eren yayıncı sertifikası 23.05.2022 tarihine kadar yenilenmiştir.

12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK’2018) Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Maden Mühendisliği Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olup, 3-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman TURAN Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Yurtiçi ve yurtdışından araştırmacı ve bilim adamının katılımıyla sempozyumda 3 adet çağrılı ve 55 adet sözlü olmak üzere toplam 58 adet bildiri sunulmuştur. Bildiriler sempozyum kitap ve flash bellek olarak katılımcılara verilmiştir. 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun (KAYAMEK’2018) gerçekleştirilmesinde destek sağlayan başta KTÜ Rektörlüğüne, yoğun emeklerini esirgemeyen Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyelerine, bildirileri değerlendiren bilimsel kurul üyelerine, sempozyuma sponsorluk desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar ile tüm katılımcılara en içten teşekkürlerimizi sunarız.

Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği (ISRM) sponsorluğunda ve Japonya Kaya Dinamiği Komitesi – Japon İnşaat Mühendisleri Topluluğu (Rock Dynamics Committee of Japan – Japan Society of Civil Engineers), Japon Ulusal Kaya Mekaniği Birliği (Japanese National Group for Rock Mechanics) , ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği tarafından ortaklaşa olarak 7- 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Okinawa’da (Japonya) 2019 Rock Dynamic Summit in Okinawa (2019 Okinawa Kaya Dinamiği Zirvesi) adlı sempozyum düzenlenecektir.

Derneğimize ait http://www.tukmd.org.tr adresli web sayfamızın yayını sürdürülmektedir.

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU