KAYAMEK 2022

Değerli Araştırmacılar,

Yaklaşık iki yıla yakın süredir Dünya genelinde yaşanan Covid-19 ve mutantları nedeniyle bir çok sempozyum/kongre organizasyonu ya çevrimiçi olarak yapılmakta ya da ileriki bir tarihe ertelenmektedir. Bu süreçte çevrimiçi olarak yapılan sempozyumların gerek oluşan teknik aksaklıklar gerekse sempozyum gibi bilimsel etkinliklerin ruhu ile bağdaşmadığının tecrübe edildiği görülmüştür.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) ile birlikte düzenlemekte olduğumuz 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılması ve sempozyumun içeriğinde de yüz yüze yapılmasına yönelik birtakım aktiviteler planlanmıştır. Ancak yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda TUKMD yönetim kurulu ile yapılan değerlendirme sonrasında Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun yüz yüze yapılması arzusuyla ertelenerek 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Süreç ile ilgili tarihsel güncellemeler sempozyum web sayfası http://sempozyum2.sdu.edu.tr/rockmec üzerinden duyurulacaktır.

Kaya Mekaniği bilim dalında yapılan araştırmaların paylaşılması, çıktıların değerlendirilerek bilimsel bir ortamda tartışılması ve disiplinler arası işbirliğinin artırılması hedefini güden sempozyuma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür eder, sempozyumda görüşmek dileği ile çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Sempozyum Yürütme Kurulu Adına

Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ

 

 

13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu ile ilgili programa erişmek için

Birinci duyuruya erişmek için tıklayınız.

İkinci duyuruya erişmek için tıklayınız.

Üçüncü duyuruya erişmek için tıklayınız.

TUKMD Yönetim Kurulu