24. Olağan Genel Kurul

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği’nin 11 Aralık 2021 Cumartesi günü yapılması gereken 24. Olağan Genel Kurul ilk toplantısı çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.

Ertelenen Olağan Genel Kurul toplantısı toplantı 18 Aralık 2021 Cumartesi günü  saat 14.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu’nda çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda verilmektedir. Genel Kurula katılmanızı saygıyla rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM:

1)    Açılış ve Başkanlık divanının seçimi.

2)    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3)    Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi

4)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

5)    Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası.

6)    Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Yeni dönem üyelik aidatının belirlenmesi.

8)    Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.

9)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

10)  Dilek ve temenniler.

11)  Kapanış