Derneğimizin 24. Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin 11 Aralık 2021 günü çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, 18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde yapılmıştır. Toplantı Yönetim Kurulu başkanımız Prof. Dr. Ergün TUNCAY tarafından açılmıştır. Atatürk ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Prof. Dr. Reşat ULUSAY, İbrahim YAMAN ve Prof. Dr. GÜLSEV UYAR AKSOY oy birliği seçilmiştir. Divan Başkanı gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek yapılan oylamayla aklanmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve çalışma programı görüşülerek kabul edilmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine aşağıdaki üyeler Genel Kurulca seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Asıl
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ)
Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
İbrahim YAMAN (AYGM)
Dr. Nazlı TUNAR ÖZCAN (HÜ)

Yönetim Kurulu Yedek
Dr. Öğr. Üyesi A. Güneş YARDIMCI (ODTÜ)
Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR (KTÜ)
Doç.Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN (HÜ)
Mustafa KEMAL AKMAN
Prof. Dr. Hasan GERÇEK

Denetleme Kurulu Asıl
Doç. Dr. Hasan Aydın BİLGİN (ODTÜ)
Prof. Dr. Celal KARPUZ (ODTÜ)
Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER (HÜ)

Denetleme Kurulu Yedek
Prof. Dr. Gülsev UYAR AKSOY (HÜ)
Fariz KOCA (AYGM)
Prof. Dr. Ergün TUNCAY (HÜ)

2021-2024 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

Başkan : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU (ODTÜ)
Başkan Yardımcısı : Prof. Dr. İhsan ÖZKAN (KTÜN)
Genel Sekreter : Hasan ŞİŞMAN (AYGM)
Sayman : İbrahim YAMAN (AYGM)
Üye : Dr. Nazlı TUNAR ÖZCAN (HÜ)

24. Olağan Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

2022, 2023, 2024 yılları Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği aidatlarının yıllık 100 TL,  Derneğe giriş ödentisinin 150 TL olması ve ISRM bağıntılı üyelerin vereceği ödentilerin her yıl belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir.

Yönetim Kurulumuz 2022 yılı için TUKMD + ISRM ödentisini yıllık 200 TL olarak belirlemiştir. Kişisel borç tutarınız ocak ayı içinde tarafınıza elektronik posta ile bildirilecektir.

Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi kabul edilmiştir.

Genel Kurul’da üyeler tarafından dile getirilen dilek, öneri ve kararlar özetlenerek aşağıda verilmiştir.

Türkiye’den ISRM komisyon üyeliklerine aday gösterilmesi konusunda çalışmalara devam edilmesi, dernek üyelerinin yönetim kurulu tarafından daha aktif olarak kullanılması, bağış ve eğitim şeklinde sponsorluk anlaşmaları yapılma olanaklarının araştırılması, aylık olarak düzenlenecek olan toplantılar hakkında çalışmalar yapılması, özel kuruluşlarla temasta bulunularak mesleki eğitimler verilmesi olanaklarının araştırılması önerisi oy birliğince kabul edildi.

Üye Durumu

Derneğimize 2018-2021 dönemi içerisinde 13 kişi ISRM katkılı TUKMD üyeliği, başvurusunda bulunmuştur. Tüm başvurular yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. 2021 sonu itibarıyla üye sayımız 172’dir. Üyelerin 115’i ISRM katkılı üye, 57’si yalnızca TUKMD üyesi durumundadır.  8 üyemizin üyeliği sonlanmıştır.

ISRM News Journal çevrimiçi olarak yayınlanmakta ve ISRM üyelerine elektronik posta ile gönderilmektedir. ISRM üyeleri kendilerine verilen bir şifre ile ISRM‘nin web sayfasındaki bilgi ve dokümanlara ulaşabilmektedirler.

Üyelerimizle iletişimimiz büyük oranda elektronik posta ile sağlanmaktadır. Elektronik postası olmayan üyelerimizle iletişim, telefon ve posta ile sağlanmaktadır. Adres ve elektronik posta değişikliği olan üyelerimizin bu durumunu ivedi olarak derneğe bildirmesi gerekmektedir, aksi takdirde kendilerine ulaşmamız mümkün olamamaktadır.

DERNEĞİMİZİN 2018-2021 YILLARINDAKİ FAALİYETLERİ:

Yönetim kurulumuzun görev yaptığı 2018-2021 döneminde üye bilgilerinin daima güncel ve iletişimi etkili olarak sağlayacak şekilde muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 2018-2021 yılı içerisinde yürütülen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 • ISRM ve yurt dışındaki Ulusal Kaya Mekaniği Dernek ve Kuruluşları’nın düzenledikleri sempozyum, kurs, vb. toplantılar elektronik posta ile üyelerimize duyurulmuştur.
 • Derneğimiz ile ISRM Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği arasında yapılan sözleşme kapsamında, editörlüğünü Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Prof. Dr. John HUDSON’UN yaptığı ISRM Test Yöntemleri komisyonunca hazırlanan, “THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006” isimli, derneğimizce 2007 yılı içinde Türkiye’de bastırılan, kaya özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili tüm deney standartlarını içeren ISRM Standart Kitabı talep edildikçe, partiler halinde ISRM’ye postalanmış, üyelerimize ve Türkiye’de ilgilenen kişi ve kuruluşlara gönderilmeye devam edilmiştir.
 • Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmış olan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen ISRM Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmiştir.
 • Prof. Dr. Reşat ULUSAY “Seçilmiş Başkan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılmış ve 18.09.2019’da Iguasso (Brezilya)’da yapılan 14. Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin kapanış oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda QUADROS’tan devir almıştır.
 • Bu toplantıda üyemiz Prof. Dr. Ömer AYDAN Başkan yardımcılığına seçilmiştir.
 • Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına Prof. Dr. Reşat ULUSAY’ı ve Prof. Dr. Ömer AYDAN’ı kutlar, her zaman olduğu gibi derneğimizin kendilerine desteğini sürdüreceğini bildirir, başarılı bir başkanlık dönemi geçirmelerini temenni ederiz.
 • Araştırmaları ve bilimsel yayınlarıyla dünya ölçeğinde bilinen üyelerimiz Prof. Dr. Reşat ULUSAY Eylül 2019 – Eylül 2023 dönemi için ISRM Başkanlığına, Prof. Dr. Ömer AYDAN ise Başkan Yardımcılığına seçilmelerinin ardından; Atatürk’ümüzün “Türk Öğün, Çalış, Güven” özdeyişi doğrultusunda Milletimiz ve derneklerimiz için gurur vesilesi olduğundan, Atamıza minnet ve şükran duygularımızla saygımızı sunmak için Prof. Dr. Reşat ULUSAY, Prof. Dr. Ömer AYDAN, TUKMD yönetim kurulu üyeleri ve katılan dernek üyelerimiz ile Mühendislik Jeolojisi Derneği ve katılan üyeleri ile birlikte bir heyet halinde 27 Kasım 2019 tarihinde Anıtkabir’e Çelenk konularak şeref defteri imzalanmıştır.
 • 28 Ekim 2020 video konferans şeklinde gerçekleştirilen ISRM Konsey toplantısına temsilci olarak Prof. Dr. Ergün TUNCAY gözlemci olarak Hasan ŞİŞMAN katılmıştır.
 • 17 Kasım 2021’de çevrimiçi olarak yapılan 2023-2027 dönemi ISRM Başkanlığının da belirlendiği ISRM Kurul Toplantısına derneğimizi Prof. Dr. Ergün TUNCAY ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU temsil etmiştir.
 • 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (KAYAMEK’2021) Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ve Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 30 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ortaklaşa düzenlenmesine karar verilmişti. Yaklaşık iki yıla yakın süredir Dünya genelinde yaşanan Covid-19 ve mutantları nedeniyle yönetim kurulumuz ile yapılan değerlendirme sonrasında Sempozyum Yürütme Kurulu tarafından 13. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu’nun yüz yüze yapılması arzusuyla ertelenerek 26-28 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
 • Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği (ISRM) sponsorluğunda ve Japonya Kaya Dinamiği Komitesi – Japon İnşaat Mühendisleri Topluluğu (Rock Dynamics Committee of Japan – Japan Society of Civil Engineers), Japon Ulusal Kaya Mekaniği Birliği (Japanese National Group for Rock Mechanics), ile Türk Ulusal Kaya Mekaniği tarafından ortaklaşa olarak 7- 11 Mayıs 2019 tarihlerinde Okinawa’da (Japonya) 2019 Rock Dynamic Summit in Okinawa (2019 Okinawa Kaya Dinamiği Zirvesi) adlı sempozyum düzenlenmiştir.
 • Bu dönemde de yeterli makale Yayın Kurulumuza gelmediğinden Kaya Mekaniği Dergisi yayınlanamamıştır.
 • Türk Kaya Mekaniği Dergisi’nin günümüz koşulları dikkate alınarak online olarak basılmadan yayınlanması değerlendirilerek uygun bulunmuş Prof. Dr. İhsan ÖZKAN ve Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ derginin eş editörleri olarak görevlendirilmiştir. Online olarak yayınlanacak derginin kurumlar nezdinde işlemleri sürdürülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne yetki başvurusunda bulunulmuş ve yetki alınmıştır. Derginin yayın akışı içerisinde yazarlar ve hakemler arasındaki iletişimi yönetecek alt yapı için TÜBİTAK/ULAKBİM Dergi Park sistemini kullanmak amacı ile ilgili izinlerin alınması için resmi işlemler henüz devam etmektedir.
 • 5th Early Carrier Forum – EUROCK 2020 Türkiye delegesi seçimi kapsamında başvuruda bulunan üç aday arasından ilgili dokümanlar incelenmiştir. Söz konusu seçimle ilgili kriterler kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Dr. Öğr. Üyesi Eren KÖMÜRLÜ, Türkiye delegesi olarak seçilmiştir.
 • Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğimizin http://www.tukmd.org.tr adlı web sayfası içeriği zenginleştirilerek yeniden düzenlenmiştir.
 • Web sayfamızın “ÜRÜNLER VE YAYINLAR” bölümüne, 1982-2003 yılları arasında yayınlanan 15 sayı Kaya Mekaniği Bülteni, 2008-2010 yıllarında yayınlanan 2 sayı TUKMD Dergisi ve 1982-2018 yılları arasında gerçekleştirilen 12 adet sempozyumun bildiriler kitapları taranarak konulmuştur.

Sempozyum kitapları, dergi ve bültenlerin taramasını üstlenerek yapan, KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ferdi CİHANGİR’e katkılarından ötürü teşekkür ederiz.

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU