İletişim

Başkan

Doç. Dr. Mustafa ERKAYAOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
06800 Çankaya Ankara / TÜRKİYE
Tel : 0-312-2105812

E-Posta : emustafa@metu.edu.tr

Genel Sekreter

Hasan Şişman
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Araştırma Dairesi Başkanlığı
Macun Mah. Yenimahalle-Ankara
Tel: 0-312-3973350-4066
Cep Tel. :    0-505-7711275

E-Posta : hassisman@yahoo.com