ISRM MAVI KITAP

mavikitap

 THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006

( ISBN 97897593675 41)

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (International Society for Rock Mechanics – ISRM)  Deney yöntemleri komisyonu tarafından kabul edilmiş kaya mekaniği laboratuar ve arazi deney yöntemlerini içeren Rock Characterization, Testing and Monitoring  ISRM Suggested Methods  adlı standart kitap 1981 yılında Ted Brown editörlüğünde basılmıştı. Bugün baskısı tükenmiş olan ve piyasada bulunmayan kitabının piyasaya çıktığından bu yana geçen sürede çok sayıda yeni yöntem önerilmiş olup ve bazı mevcut yöntemlerde zaman içinde revize edilmişti. Gerek bu durum, gerekse yeni önerilmiş yöntemlerin dergilerde yayınlanmış olması, bu yöntemlerin tümünün bir arada toplanıp en son revizelerin de yer alacağı bir kitabın basılması gereksinimini doğurmuştur. Bu gereksinim ISRM ve ISRM Deney Yöntemleri Komitesi tarafından dikkate alınarak kitabın basılması kararı alınmıştır.

 

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) ile Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği  (ISRM)   arasında yapılan sözleşme kapsamında, editörlüğünü Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Prof. Dr. John HUDSON’un yaptığı ISRM Deney Yöntemleri komisyonunca hazırlanan “THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006”. Kaya maddesi ve kütlesi özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili ISRM standart kitabı Nisan 2007 ‘de Ankara da basılmıştır. 628 sayfadan oluşan cilt kapaklı bu kitabın basımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde dağıtımını ISRM adına Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği üstlenmiştir. Kitapta 1974 yılından günümüze değin ISRM tarafından kabul edilmiş 40 adet önerilmiş yöntem sunulmaktadır.

Bu yöntemler aşağıdaki dört ana bölüm başlığında verilmiştir.

Kaya kütlelerinin karakterizasyonu ( kaya kütlelerinde süreksizlik özelliklerinin kantitatif tanımına ilişkin yöntemler ve  kuyu jeofiziği yöntemleri)

 Laboratuar deneyleri (indeks deneyler ve dayanım deneyleri)

 Arazi deneyleri (deformabilite deneyleri, yerinde gerilme ölçümleri, karada, kuyu  içinde, kuyular arasında uygulanan jeofizik yöntemler, şişme ve dağılma deneyleri, büyük ölçekli üç eksenli arazi deneyi, kaya saplaması ve ankrajı deneyleri)

İzleme teknikleri( ekstansometre ve inklinometre ile hareket izleme, hidrolik hücrelerle basınç izleme, süreksizlik boyunca hareket izleme ve patlatmadan kaynaklanan titreşimlerin izlenmesi)

Her deney yöntemi; deneyin amacını, kullanılan gereç ve / veya cihazları, deneyin yapılışını, deneyle ilgili hesaplama aşamaları ile deney raporunda yer alması gerekenleri içermektedir.