TUKMD DERGİSİ

TÜRK  KAYA MEKANİĞİ DERGİSİ

KAYA MEKANİĞİ DERGİSİ 17 Ocak 2010

KAYA MEKANİĞİ DERGİSİ 16 Ocak 2008

TURKISH JOURNAL OF ROCK MECHANICS

TUKMD Adına Yayım Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

H. Aydın BİLGİN

Editörler

Reşat ULUSAY

Hasan GERÇEK

Yardımcı Editörler

Tuğrul ÜNLÜ

Ergün TUNCAY

Yayın Kurulu

Nuri A. AKÇIN (Zonguldak)

Emin ARIOĞLU (İstanbul)

Ömer AYDAN (Japonya)

Nuh BİLGİN (İstanbul)

Atilla CEYLANOĞLU (Sivas)

Şevket DURUCAN (İngiltere)

Kemal GÖKAY (Konya)

Mete GÖKTAN (Eskişehir)

Güner GÜRTUNCA (ABD)

Zeki HEKİMOĞLU (Diyarbakır)

Celal KARPUZ (Ankara)

Seyfi KULAKSIZ (Ankara)

Yadigar V. MÜFTÜOĞLU (Zonguldak)

Uğur ÖZBAY (ABD)

Abdurrahim ÖZGENOĞLU (Ankara)

Levent TUTLUOĞLU (ANKARA)

Bahtiyar ÜNVER (Ankara)

Mahir VARDAR (İstanbul)

Derginin Kapsamı

Türk Kaya mekaniği Dergisi’nde kaya mekaniği ve kaya mühendisliği ile ilgili konularda yapılmış ve Türkçe veya İngilizce Olarak yazılmış özgün bilimsel çalışmalara yer verilir.

Katkıda Bulunacaklara Not

Gönderilecek yazılar Türk Kaya Mekaniği Dergisi ‘’Yayım Amaç ve Kuralları’nda’’ belirtilen ilkelere uygun olmalıdır. Yazılar üç kopya halinde aşağıdaki yazışma adreslerinden birine gönderilmelidir.

Yazışma Adresleri

Reşat ULUSAY
Hacettepe Üniversitesi                                                                                Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06532 Beytepe, ANKARA

Tel:  90-312-2977767  (ofis)
90-312-2977700-05 ( Sekreterlik)
Fax: 90-312-2992034
E-posta: resat@hacettepe.edu.tr

Hasan GERÇEK
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi                                                                            Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
67100  ZONGULDAK

Tel:  90-372-257 40 19
Fax: 90-372-257 40 23
E-posta: gercek@karaelmas.edu.tr