YÖNETİM KURULU

Başkan

Doç. Dr. Mustafa ERKAYAOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

E-mail: emustafa@metu.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İhsan ÖZKAN

Konya Teknik Üniversitesi

E-mail: iozkan@ktun.edu.tr

Genel Sekreter

Hasan ŞİŞMAN

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

E-mail: hassisman@yahoo.com

Sayman

İbrahim YAMAN

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

E-mail: ibrhim.yaman@gmail.com

Üye

Dr. Nazlı TUNAR ÖZCAN

Hacettepe Üniversitesi

E-mail: ntunar@hacettepe.edu.tr