YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Ergün TUNCAY

Hacettepe Üniversitesi

E-mail: etuncay@hacettepe.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. İhsan ÖZKAN

Konya Teknik Üniversitesi

E-mail: iozkan@ktun.edu.tr

Genel Sekreter

Hasan ŞİŞMAN

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

E-mail: hassisman@yahoo.com

Sayman

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ERKAYAOĞLU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

E-mail: emustafa@metu.edu.tr

Üye

Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN

Hacettepe Üniversitesi

E-mail: hmali@hacettepe.edu.tr