DERNEĞİMİZİN 22.GENEL KURULU YAPILDI

Derneğimizin 5 Aralık 2015 günü çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen 22. Olağan Genel Kurul toplantısı 12 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 13.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu başkanımız Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN tarafından açılmıştır. Atatürk ve Şehitler için yapılan saygı duruşundan sonra toplantıyı yönetmek üzere Başkanlık Divanı seçimi yapılmış, Başkanlık Divanına Prof. Dr Celal KARPUZ, Doç. Dr. Mehmet SARI ve Doç. Dr. İhsan ÖZKAN oy birliği seçilmiştir. Divan Başkanı gündem konularını görüşmeye açmış, Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları görüşülerek yapılan oylamayla aklanmıştır. Gelecek dönemin tahmini bütçesi ve çalışma programı yine oylanarak kabul edilmiştir.

 

Genel Kurulda 2016-2018 yılları TUKMD üyelik aidatları yıllık 30 TL, üyeliğe giriş ödentisini 60 TL Olarak belirlenmiştir. ISRM katkılı üyelerin katkı paylarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiş. Yönetim Kurulumuz bu dönemdeki TUKMD +ISRM ödentisini yıllık 60 TL olarak belirlemiştir.

 

Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine aşağıdaki üyeler Genel Kurulca seçilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Asıl                         

Doç. Dr H.Aydın BİLGİN            (ODTÜ)

Doç. Dr. Ergün TUNCAY                 (HÜ)

Hasan ŞİŞMAN                        (AYGM)

Esra Nur TANRISEVEN              (ODTÜ)

Yard. Doç. Dr. Hasan KARAKUL ( İKÇÜ)

 

Yönetim Kurulu yedek

Doç. Dr. Mehmet Ali HİNDİSTAN         (HÜ)

Özgür SATICI                                      (KGM)

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU           (HÜ)

Mehmet ALTINTAŞ                             (AYGM)

Doç. Dr. Mehmet SARI                       (ASÜ)

 

Denetleme Kurulu Asıl                                                       

 

Prof. Dr. Celal KARPUZ             (ODTÜ)

Prof. Dr. M.GÜREL ŞENYUR

Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER         (HÜ)

 

Denetleme Kurulu Yedek

Prof. Dr. Reşat ULUSAY                     (ODTÜ)

Fariz KOCA                                        (AYGM)

Doç. Dr. İhsan ÖZKAN                        (KSÜ)

 

2015-2018 dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.

 

Başkan                                 : Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN                          (ODTÜ)                 Başkan Yardımcısı              : Doç. Dr. Ergün TUNCAY                           (HÜ)

Genel Sekreter                    : Hasan ŞİŞMAN                                          (AYGM)

Sayman                                 : Esra Nur TANRISEVEN                             (ODTÜ)           

Üye                                        : Yard .Doç. Dr. Hasan KARAKUL             ( İKÇÜ)

 

  1. 0lağan Genel Kurul’da aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

Genel Kurulda 2013-2015 yılları TUKMD üyelik aidatları yıllık 30 TL, üyeliğe giriş ödentisini 60 TL Olarak belirlenmiştir. ISRM katkılı üyelerin katkı paylarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiş. Yönetim Kurulumuz bu dönemdeki TUKMD +ISRM ödentisini yıllık için yıllık 60 TL olarak belirlemiştir. Kişisel borç tutarınız ocak ayı içinde tarafınıza elektronik posta ile bildirilecektir.

 

Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edilmiştir.

 

Genel Kurul’da üyeler Tarafından dile getirilen dilek ve öneriler özetlenerek aşağıda verilmiştir.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Dergisinin yeni dönemde çıkarılması gündeme getirildi.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ile Mühendislik Jeolojisi Derneğinin müştereken bir dergi çıkarabileceği önerisi Prof. Dr. Reşat ULUSAY tarafından dile getirilmiştir.

  1. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumunun organizasyonunu gerçekleştirmesi düşünülen Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünden Genel Kurula katılan Araş. Gör. Eren KÖMÜRLÜ Sempozyum çalışmaları hakkında söz alarak Genel Kurula bilgi vermiştir.

EUROCK 2016 Sempozyumu

 

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM) adına, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ev sahipliğinde 29-31 Ağustos 2016 tarihlerinde Nevşehir-Ürgüp’te düzenlenecek “EUROCK 2016 – Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği: Geçmişten Geleceğe” Sempozyumu çalışmaları hakkında Sempozyum Yürütme Kurulu Prof. Dr. Reşat ULUSOY tarafından Genel Kurula sunum yapılmıştır.

 

 

Üye Durumu

 

Derneğimize 2012-2015 dönemi içerisinde 23 kişi ISRM katkılı TUKMD üyeliği, 4 kişi ise yalnızca TUKMD üyeliği başvurusunda bulunmuştur.  Tüm başvurular yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. 2015 sonu itibarıyla üye sayımız 191’dir.  Üyelerin 126’sı ISRM katkılı üye, 65’i yalnızca TUKMD üyesi durumundadır.

 

ISRM News Journal On Line olarak yayınlanmakta ve ISRM üyelerine elektronik posta ile gönderilmektedir. ISRM üyeleri kendilerine verilen bir şifre ile ISRM‘nin web sayfasındaki bilgi ve dokümanlara ulaşabilmektedirler.

 

Üyelerimizle iletişimimiz büyük oranda elektronik posta ile sağlanmaktadır. Elektronik postası olmayan üyelerimizle iletişim telefon ve posta ile sağlanmaktadır. Adres ve elektronik posta değişikliği olan üyelerimizin bu durumunu ivedi olarak derneğe bildirmesi gerekmektedir aksi takdirde kendilerine ulaşmamız mümkün olamamaktadır.

 

Derneğimizin 2012-2015 yıllarındaki faaliyetleri:

 

Yönetim kurulumuzun görev yaptığı 2012-2015 döneminde üye bilgilerinin daima güncel ve iletişimi etkili olarak sağlayacak şekilde muhafaza edilmesi sağlanmıştır. 2012-2015  yılı içerisinde yürütülen faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

 

ISRM ve Yurt dışındaki Ulusal Kaya Mekaniği Dernek ve Kuruluşlarının düzenledikleri sempozyum,  kurs vb. toplantılar elektronik posta ile üyelerimize duyurulmuştur.

 

Derneğimiz ile ISRM Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği arasında yapılan sözleşme kapsamında, editörlüğünü Prof. Dr. Reşat ULUSAY  ve Prof. Dr. John HUDSON’UN yaptığı ISRM Test Yöntemleri komisyonunca hazırlanan,“THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006” isimli, derneğimizce 2007 yılı içinde Türkiye de bastırılan, kaya özelliklerinin belirlenmesiyle ilgili tüm deney standartlarını içeren ISRM  Standart Kitabı  talep edildikçe, partiler halinde ISRM’ye postalanmış, yurt içinde ve dışında üyelerimize ve ilgilenen kişi ve kuruluşlara  gönderilmeye devam edilmiştir.

 

  1. Olağan Genel Kurul toplantısını takiben 2013 yılı başından itibaren 2016 yılında Avrupa Kaya Mekaniği Bölgesel Sempozyumu EUROCK2016’nın ülkemizde düzenlenmesi çalışmaları başlatılmıştır. 03 Nisan 2013 günü yapılan TUKMD Yönetim Kurulu toplantısında EUROCK 2016’nın ülkemizde düzenlenmesi ve Yürütme Kurulu Başkanlığı görevinin Prof. Dr. Reşat Ulusay’a teklif edilmesine karar verilmiştir. Sayın Ulusay’ın görevi kabul etmesi üzerine ISRM Genel Sekreterliği ile yazışılarak başvuru formu hazırlanmış ve 26 Nisan 2013 günü Prof. Dr. Reşat Ulusay tarafından ISRM’ye EUROCK2016’nın Ürgüp’te yapılması başvurusu yapılmıştır. Başvurumuz 06 Mayıs 2013’te ISRM Genel Sekreteri imzası ile onaylanmıştır. Derneğimiz tarafından bir tanıtım filmi, Sayın Ulusay tarafından bir sunum hazırlanmış ve 21 Eylül 2013 günü Polonya Wroclaw kentinde ISRM Yönetim Kuruluna sunulmuş, kurul, Avrupa’da Bölgesel nitelikte düzenlenen EUROCK2016’nın Türkiye’de yapılmasını onaylamıştır.

 

 

Derneğimizin üyesi bulunduğu ISRM’nin 13 Ekim 2014 tarihinde Japonya’nın Sappora kentinde yapılan Genel Kurul toplantısında derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanımız Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN tarafından temsil edilmiştir. Bu toplantıda 2016 yılında üç ayrı kıtada ISRM himayesinde yapılacak Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumları arasından hangisinin Uluslararası düzeyde yapılacağı da oylanmıştır. Bu oylamaya Endonezya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türk Ulusal Kaya Mekaniği Dernekleri katılmıştır. Oylama öncesi her ulusal dernek kendi tanıtımını yapmış, TUKMD’nin önerdiği EUROCK2016 tanıtımı ise Sayın Reşat Ulusay tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Bilgin ve Sayın Ulusay gerekli lobi faaliyetini de yürütmüş olup, ISRM üyesi 55 ülke oy kullanmış ve 45 oy ile TUKMD’nin önerdiği EUROCK2016 Uluslararası Kaya Mekaniği Sempozyumu olarak seçilmiştir.

 

ISRM Genel Kurulu toplantısını takiben 14-17 Ekim 2014 tarihinde yine aynı şehirde yapılan (ARMS8) 8. Asya Kaya Mekaniği Sempozyumunda Derneğimizi Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN temsil etmiştir.

 

2014 yılında yurt içerisinde gerçekleştirilen en önemli faaliyet Derneğimizin himayesinde, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından 07-09 Mayıs 2014’de Afyonkarahisar’da düzenlenen KAYAMEK’2014, XI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumudur. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen derneğimiz üyesi olan ve olmayan tüm AKÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkürü bir borç biliriz.

Korel Termal Otel’de düzenlenen Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, açılış törenine. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Başkanı Doç. Dr. Hasan Aydın Bilgin, 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Köse, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konak ile birlikte farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ile madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

  1. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumuna yurtdışından ve Türkiye’den katılım sağlanmıştır. Sempozyumda toplam 52 adet bildiri sunulmuştur. Sempozyumda, iki tanesi yurtdışından 6 adet çağrılı bildiri, 31 adet Türkiye’den bildiri ve 7 adet yabancı bildiri ve 8 poster sunumu yapılmıştır. Basılan bildiriler kitabı ve CD’si sempozyum sırasında katılımcılara dağıtılmıştır.

 

XII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumunu düzenlemek için KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü başvuruda bulunmuş ve prensip olarak kabul edildiği kendilerine E-posta ile bildirilmiş bulunmaktadır.

 

Bu dönemde yeterli makale Yayın Kurulumuza gelmediğinden Kaya Mekaniği Dergisi yayınlanamamıştır.

 

Derneğimize ait http://www.tukmd.org.tr adlı web sayfamızın yayını sürdürülmektedir.

 

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği öncülüğünde 1986-2011 yılları arasında gerçekleştirilen 10 adet Ulusal ve Bölgesel Kaya Mekaniği sempozyumuna ait bildiri kitabı ve CD’ sinin içinde yer alan bildirilerin listesi,

 

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından 1982-2003 yılları arasında 14 sayı olarak yayınlanan Kaya Mekaniği Bültenlerinin içinde yer alan yazıların listesi,

 

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından 2008-2010 yılları arasında 2 sayı olarak yayınlanan Türk Kaya Mekaniği Dergilerinin içinde yer alan yazıların listesi web sayfamızda yayınlanmaya devam edilmiştir.

 

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM) adına, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği ev sahipliğinde 29-31 Ağustos 2016 tarihlerinde Nevşehir-Ürgüp’te düzenlenecek “EUROCK 2016 – Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği: Geçmişten Geleceğe” Sempozyumunu gerçekleştirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

 

ISRM Avrupa Başkanlığı, Kaya Mekaniği dalında  çalışan kişiler (Doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri) arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla, Avrupa  Üniversitelerinde yapılan kaya mekaniği ile ilgili yürütülmüş ve halen devam etmekte olan doktora tezlerinin listesini 2013 yılı içinde yayınlama kararı almıştır. Bu karar Ülkemizdeki üniversitelerin ilgili bölüm başkanlıklarına derneğimizce iletilmiş, gelen tez adları toplu olarak liste halinde ISRM’ ye bildirilmiştir.
2014 yılında ISRM, aldığı çok dilli teknik terimler sözlüğü hazırlama kararına istinaden. Yaklaşık 1000 kelimeden oluşan İngilizce kaya mekaniği terimlerinin Türkçe karşılığı bulunarak hazırlanan İngilizce – Türkçe Kaya Mekaniği Sözlüğü Excel ortamında ISRM ye gönderilmiştir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir