Dernek

ÜYELİK

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğine Medeni haklara sahip, 18 yaşını bitirmiş, kaya mekaniği çalışmaları ile ilgili meslek mensubu kişiler ‘üye’ olabilirler.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğine (TUKMD) üye olmak için yapılacak İşlemler;

1. Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Üyelik Formunu eksiksiz olarak doldurarak aşağıdaki adrese iki adet vesikalık resim ile birlikte göndermek.

2.Sadece TUKMD üyesi olacaklar giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 60 TL ve TUKMD aidatı olarak yıllık 30 TL olmak üzere Toplam 90 TL’yi, aşağıda verilen hesaba yatırmak.
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğine (TUKMD) ve Uluslararası Kaya Mekaniği Derneğine (International Society for Rock Mechanics (ISRM) ) üye olmak için yapılacak İşlemler;

1. Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Üyelik Formunu eksiksiz olarak doldurarak aşağıdaki adrese iki adet vesikalık resim ile birlikte göndermek.

2.TUKMD+ISRM üyesi olacaklar giriş aidatı olarak bir defaya mahsus olmak üzere 60 TL ve TUKMD+ISRM ödentisi olarak yıllık 60 TL olmak üzere Toplam 120 TL’yi, aşağıdaki hesaba yatırmak.
Üyelik ödentilerinin İs Bankasının aşağıdaki şube hesabına havale ederek dekont suretini veya formu aşağıdaki adrese posta veya eposta ile göndermeleri gerekmektedir.

Bu işlemleri tamamlayan ve Tüzüğümüze göre üye olmalarında sakınca bulunmayan kişilerin üyelikleri bir ay içinde Yönetim Kurulumuzca kabul edilerek kendilerine bir yazı ile duyurulmaktadır.

ISRM üyelerimizin üyelikleri toplu olarak yıl içinde ISRM Genel sekreterliğine bildirilmektedir.
Üyelik formunu ve Banka dekontunun suretini veya kredi kartı formunu göndereceğiniz adres;

Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN
Maden Mühendisliği Bolumu
ODTU 06531 Ankara Türkiye
Tel: 90-312-210 5814
Fax:90-312-210 5822
E-Posta: abilgin@metu.edu.tr

Banka Adı: Türkiye İş Bankası A.Ş.
Hesap Sahibi: Türk Ulusal Kaya Mekaniği
IBAN No: TR360006400000142290837932
(Şube Kodu: 4229) Türkiye İş Bankası A.Ş. ODTÜ Şubesi
Hesap No: 4229 0837932

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğinin üyelerine sağladığı faydalar;

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD) üyelerine;
• Türk Kaya Mekaniği Dergisi (1 kopya )
• TUKMD yayınlarında indirim
• Web sayfasında yer alan TUKMD yayınlarının ücretsiz indirilmesi
• Kaya mekaniği ile ilgili Ulasal ve uluslararası faaliyetlerin duyurulması
• TUKMD’nin düzenlediği sempozyumlara indirimli katılım ücreti

TUKMD +ISRM üyelerine;

• ISRM Haber Dergisi (ISRM News Journal )1 kopya
• ISRM Bülteni (ISRM Newsletter)
• ISRM web sitesinden kaya mekaniği ile ilgili önerilen yöntem ve raporların, izin verilenlerinin indirilmesi
• ISRM’nin oluşturduğu komisyon ve gruplara katılabilme imkânı
• ISRM’nin düzenlediği kongre ve uluslararası ve bölgesel sempozyumlara katılımda avantajlı tarife
• International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences dergisine abonelikte indirim.
• Journal Rock Mechanics and Rock Engineering dergisine abonelikte indirim.