PROF. REŞAT ULUSAY 2019-2023 DÖNEMİ ISRM BAŞKANI SEÇİLDİ

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Cape Town kentinde düzenlenmiş ve 03-05 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmakta olan “AfriRock2017” sempozyumu öncesinde, 02 Ekim 2017 günü gerçekleştirilen Uluslararası Kaya Mekaniği Birliği(ISRM) Genel Kurulu’nda; birliğin adı “Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği”(International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering) olarak değiştirilmiş, ve kısa adı “ISRM” olarak aynen korunmuş olup, Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminde, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilmiş bulunan Prof. Dr. Reşat ULUSAY 2019-2023 dönemi için ISRM Başkanı seçilmiştir.

Uluslararası Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Birliği(ISRM)’nin 2 Ekim 2017 tarihinde yaptığı Başkanlık Seçimlerine, Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği tarafından aday gösterilen Prof. Dr. Reşat ULUSAY ve Singapur Ulusal Grubu tarafından aday gösterilen Prof. Jian ZHAO katılmıştır. Sayın Prof. Dr. Resat Ulusay’in seçimi kazanmış olması ülkemiz ve derneğimiz açısından çok memnuniyet verici olmuştur.

Prof. Dr. Reşat Ulusay “Secilmis Baskan” (President Elect) sıfatı ile 2019 senesine kadar ISRM Yönetim Kurulu toplantılarına yönetim kurulu üyesi olarak katılacak ve 18.09.2019’da Iguasso’(Brezilya)da yapilacak 14cü Uluslararası ISRM Büyük Kongresi’nin kapanış oturumunda görevi mevcut başkan Dr. Eda Quadros’tan devir alacaktır.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına Prof.Dr. Reşat UlUSAY ‘ı kutlar, her zaman oldugu gibi derneğimizin kendisine desteğini sürdüreceğini bildiririz.

Prof Dr. Resat Ulusay’ın başarılı bir başkanlık dönemi geçirmesini temenni ederiz.

Saygılarımızla,

H. Aydın Bilgin
Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Yönetim Kurulu adına

Kayamek,2018

Kayamek,2018 12. Bölgesel Kaya Mekaniği  Sempozyumu Türk Ulusal Kaya Mekaniği  Derneğimizin himayesinde KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ile müştereken 3-5 Ekim 2018 tarihinde KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu sonuç bildirgesi ve sempozyum resimleri sempozyum web adresine (rockmec2018.com) eklenmiştir. Sempozyum görselleri için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
http://www.rockmec2018.com/pictures.html
Sempozyum sonuç bildirgesine aşağıdaki linkten erişilmektedir:
http://www.rockmec2018.com/sonucbild.html

ISRM Mavi Kitap

 KİTAP TANITIMI

 mavikitap

 THE COMPLETE ISRM SUGGESTED METHODS FOR ROCK CHARACTERIZATION, TESTING AND MONITORING: 1974- 2006

( ISBN 97897593675 41)

Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (International Society for Rock Mechanics – ISRM)  Deney yöntemleri komisyonu tarafından kabul edilmiş kaya mekaniği laboratuar ve arazi deney yöntemlerini içeren Rock Characterization, Testing and Monitoring  ISRM Suggested Methods  adlı standart kitap 1981 yılında Ted Brown editörlüğünde basılmıştı. Bugün baskısı tükenmiş olan ve piyasada bulunmayan kitabının piyasaya çıktığından bu yana geçen sürede çok sayıda yeni yöntem önerilmiş olup ve bazı mevcut yöntemlerde zaman içinde revize edilmişti. Gerek bu durum, gerekse yeni önerilmiş yöntemlerin dergilerde yayınlanmış olması, bu yöntemlerin tümünün bir arada toplanıp en son revizelerin de yer alacağı bir kitabın basılması gereksinimini doğurmuştur. Bu gereksinim ISRM ve ISRM Deney Yöntemleri Komitesi tarafından dikkate alınarak kitabın basılması kararı alınmıştır.

ISRM Mavi Kitap yazısına devam et

Başkanın mesajı

Sevgili Kaya Mekanikçiler
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneğimiz Kaya mekaniği konusunda yurt çapında bilgi ortamı yaratılmasını ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla 16 Eylül 1968 tarihinde kurulmuştur.
Derneğimizin himayesinde 1986 tarihinden bu yana her iki yılda bir kaya mekaniği sempozyumları düzenlenmiştir. VI. ,VII. , VIII. , IX. ,X. ve XI Kaya Mekaniği Sempozyumları uluslararası katılımla bölgesel nitelikte Konya, Sivas, İstanbul , İzmir, Ankara ve Afyon’da başarıyla gerçekleştirilmiştir. 1993 yılında İstanbul’da Uluslar arası bir sempozyum derneğimizin katkılarıyla yapılmıştır. Sempozyumlarda sunulan bildiriler kitap veya CD’lerde yayınlanarak katılımcılara verilmiştir.

Uluslararası nitelikteki Eurock 2016 “Kaya Mekaniği ve Kaya Mühendisliği Geçmişten Geleceğe” adlı Sempozyum Derneğimizin himayesinde 29-31 Ağustos 2016 tarihinde Nevşehir Ürgüp’te yapılmıştır. http://eurock2016.org/

Kayamek,2018 12. Bölgesel Kaya Mekaniği  Sempozyumu Türk Ulusal Kaya Mekaniği  Derneğimizin himayesinde KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ile müştereken 3-5 Ekim 2018 tarihinde KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. www.rockmec2018.com

Gerçekleştirilen Sempozyumlarda; Türkiye ve bölgesinde kaya mekaniği araştırmalarını özendirmek ve araştırmacıları teşvik etmek. Kaya mekaniği bilimine ve teknolojisine katkıda bulunarak, kaya mekaniği çalışmalarını ve araştırmacılarını kapsayan bölgesel bir bilgi ağı oluşturmak. Çeşitli kaya mekaniği uygulama alanlarında karşılaşılan problemleri gündeme getirerek bu konularda uygulayıcılara yol gösterecek çözüm önerileri sunmak. Türkiye ve çevresinde yapılan kaya mekaniği çalışmalarının bölgesel düzeyde sunumunu ve tartışılmasını sağlamak. İnsan yaşantısının ayrılmaz bir parçası haline gelen kaya yapıları ile ilgili kaya mekaniği hizmetlerini toplumun ilgili kesimlerinin bilgisine sunmak. Uluslararası ve ulusal kaya mekaniği çalışmaları ve uzmanları arasında bir iletişim köprüsü oluşturmak amaçlanmıştır
Sempozyum konuları, Özgün araştırmalar ve yeni gelişmeler, Teorik ve analitik çalışmalar ,Sayısal metotlar,Kaya mekaniği uygulamaları ve testleri ,Jeoteknik ve arazi ölçümleri ,Jeofizik uygulamalar,Yeraltı madenciliği ,Şevler ve açık ocak işletmeciliği ,Taş ocakları ,Delme-patlatma ve yer sarsıntısı,Deprem mekaniği ,Maden kuyuları,Yeraltı boşlukları ,Metro,tüp Geçiş ve tünel sistemleri ,Baraj ve santral temelleri ,Petrol ve doğal gaz depoları ,Radyoaktif atık depoları ,Askeri teçhizat depoları ,Jeotermal enerji uygulamaları ,Petrol arama sondajları ,Yer araştırmaları ,Kentsel alanlardaki kaya mekaniği çalışmalarını kapsamaktadır.
Kaya mekaniği ve kaya mühendisliği konularında ülkemizde gerçekleştirilen araştırmaların ve uygulamaya yönelik çalışmaların duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla 1985- 2003 yılları arasında Kaya Mekaniği Bülteni 15 sayı olarak yayınlanmıştır. 16 sayıdan itibaren bülten yayın hayatına Türk Kaya Mekaniği Dergisi olarak devam etmektedir. 17.sayı Ocak 2010 da yayınlanmıştır.
ISRM standartlarını içeren mavi kitap 2007 yılında derneğimizce basılarak uluslar arası ve ulusal kişi ve kuruluşlara dağıtımlı sürdürülmektedir.
Ülkemizde Kaya mekaniği ve mühendisliği konularındaki, deneyimlerin, bilgilerin sürekli gelişerek artmasına ve duyurulmasına katkı sağlayacak http://www.tukmd.org.tr/ adlı web sayfamız yayına başlamıştır. Bu sayede Derneğimizin faaliyetleri sizlerin katkılarıyla daha da zenginleşecektir. Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle;
Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN
Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı