İletişim

Başkan

Doç. Dr. H. Aydın Bilgin

Maden Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

06531 Ankara / TÜRKİYE

Tel : 0-312-2105814

Fax : 0-312-2105822

E-Posta : abilgin@metu.edu.edu.tr

Genel Sekreter

Hasan Şişman

Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Araştırma Dairesi Başkanlığı

Macun Mah. Yenimahalle-Ankara

Tel: 0-312-3973350-4066

Cep Tel. :    0-505-7711275

E-Posta : hassisman@yahoo.com