TUKMD 23.OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Derneğimizin 23. Olağan Genel Kurul toplantısı 08 Aralık 2018 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiştir.
Ertelenen Genel Kurul toplantısı 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anfisinde (Giriş kat)çoğunluk aranmadan yapılacaktır.
Genel Kurul gündemi aşağıda verilmektedir.
Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılmalarını rica ederiz.

GUNDEM:
1) Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
2) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
3) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası.
4) Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.
5) Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.
6) Yeni dönem üyelik aidatının belirlenmesi.
7) Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.
8) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.
9) Dilek ve temenniler.
10) Kapanış.

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
Yönetim Kurulu