YÖNETİM KURULU

Başkan

Doç. Dr. H. Aydın BİLGİN

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

E-mail: abilgin@metu.edu.tr

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Ergün TUNCAY

Hacettepe Üniversitesi

E-mail: etuncay@hacettepe.edu.tr

Genel Sekreter

Hasan ŞİŞMAN

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

E-mail: hassisman@yahoo.com

Sayman

Esra Nur TANRISEVEN

 Ortadoğu Teknik Üniversitesi

 E-mail: gayretli@metu.edu.tr

Üye

Yard. Doç. Dr. Hasan KARAKUL

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

E-mail: hkarakul@gmail.com