24. OLAĞAN GENEL KURUL

TÜRK ULUSAL KAYA MEKANİĞİ DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği’nin 24. Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 14:00’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 18 Aralık 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda verilmektedir. Tüm üyelerimizin Genel Kurula katılmasını önemle rica ederiz.

TUKMD YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1)    Açılış ve Başkanlık divanının seçimi.

2)    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

3)    Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi

4)    Bilânço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi.

5)    Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası.

6)    Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçesinin görüşülmesi.

7)    Yeni dönem üyelik aidatının belirlenmesi.

8)    Dernek merkezi olarak kullanılacak gayrimenkul satın alınması veya kiralanmasıyla ilgili Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin müzakeresi.

9)    Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi.

10)  Dilek ve temenniler.

11)  Kapanış