Tarihçe

TARİHÇE

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği” adını taşıyan bu dernek, 16 Eylül 1969 tarihinde kurulmuştur.

Kaya Mekaniği Toplantısı Yapıldı

28 Şubat 1968 günü saat 14.30 ‘da İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezinde Kaya Mekaniği Ulusal Komitesinin kurulması amacıyla bir ön toplantı yapılmıştır.

Bu toplantıya Bayındırlık Bakanlığı’ndan Ekrem Yeşilada, Devlet Su isleri Barajlar Dairesi’nden Yüksel  Sezginer, Orhan Ural, Teoman  Şanlıgil, Turgut Kesim, Ünver Ungan, İsmail Tanrıverdi, Yeraltı Suları Dairesinden Bekir Apaydın, Erhan Timur, A. Hikmet Özyol, Araştırma Dairesinden Yüksel Sayman, Ömer Lütfi Beyazıt, Proje ve İnşaat Dairesinden Sami Bayraktar, Elektrik İşleri Etüd İdaresinden Kemal Arkun, Nezih Sayan, Sabri Yalçın, Vural Seken, Ercan Koşar, Ferruh Anık,  Saim Ericek, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan Akdoğan Mat, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Ilgaz Alyanak, Tacetttin Ataman, İ. T Ü. İnşaat Fakültesinden Remzi Ülker, Ergün Toğrol, İstanbul Yüksek Teknik Okulu’ndan Hayrettin Dönmezer, Maden Teknik ve Arama Enstitüsü’nden Atillâ Ayman, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Osman Özkan, özel mühendislik bürolarından Hüsameddin Güz ve Mehmet Kalaç katılmışlardır.

Görüşmeler sonucunda Hüsameddin Güz, Yüksel Sezginer, Ferruh Anık, Bekir Apaydın, Erhan Timur’dan kurulu  müteşebbis heyetin “Kaya Mekaniği Derneği”nin. Tüzüğünü hazırlayarak, 31 Mayıs’a, kadar Genel Kurula sunması kararlaştırılmıştır. Yine aynı heyetin Türkiye’de halen yapılmakta olan Kaya Mekaniği çalışmalarını derleyerek üyelere, duyurması öngörülmüştür. Müteşebbis  heyet  ilk toplantısını aynı gün yaparak, 22 Mart 1968’e kadar tüzük taslağını hazırlamak ve yurt çapında bir anket düzenlemek için iş taksimi yapmıştır.

TÜRKİYE MÜHENDİSLİK HABERLERİ – 1 MART 1968

Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği”    16 Eylül 1969 tarihinde kurulmuştur.  Derneğinin Kurucuları’nın Soyadı, Adı, Tabiiyeti, Meslek ve ikametgâhları aşağıda belirtilmiştir.

  • GÜZ Hüsamettin, T.C., İnş. Y. Müh., Bestekâr Sokak. No:92/3 Yenişehir- ANKARA
  • SEZGİNER Yüksel, T.C., İnş. Y. Müh., Yıldız Bloklar. No:4/28 Yenimahalle-ANKARA
  • APAYDIN Bekir, T.C., İnş. Y. Müh., Akay, Bankacı Sok. No:12/6 Yenişehir-ANKARA
  • ANIK Ferruh, T.C., İnş. Y. Müh., 60. Sokak No:3/6, Bahçelievler-ANKARA
  • TİMUR Erhan, T.C., Mad. Y. Müh., K. Esat Cad. No:94/15 Yenişehir-ANKARA